MEMObiol

- for bedre kognitiv og mental prestasjonsevne







Velg betalingmåte:





MEMObiol - første forsendelse 50% - kun kr 199,50 for 4 uker
Abonnementet er uten binding og kan sies opp fortløpende med siste frist 10 dager før neste sending ved å kontakte kundeservice. Siste frist dato finner du på din faktura. Veiledende pris er kr 399. Porto og eksp kr 39,50 tilkommer hver sending. Pakke nr 2 kommer om 4 uker.

Den inneholder 3 bokser = 12 ukers bruk.
Totalpris per forsendelse inkl porto er kr 996,50 (Dette tilsvarer kun kr 319,- pr boks/mnd).
Deretter mottar du videre forsendelser hver 12.uke med 20% rabatt.

MEMObiol for bedre kognitiv og mental prestasjonsevne

MEMObiol™ tilbyr ekstra forsyninger av et bredt spekter av næringsstoffer som har vist seg å være betydningsfull for utvikling og opprettholdelse av hukommelsen, så vel som kognitiv og mental prestasjonsevne.

Den inneholder fosfolipider fosfatidylserin og fosfatidylcholin, så vel som omega-3 fettsyrer (DHA og EPA), og alle de viktige vitaminer og mineraler som er nødvendig for å bygge og vedlikeholde hukommelsen og mental prestasjonsevne, som man blir eldre. MEMObiol™ inneholder også botaniske ekstrakter, som har vist seg å ha en positiv effekt på blodsirkulasjonen og kognitiv prestasjonsevne.

I tillegg, inneholder MEMObiol™ viktige aminosyrer – de byggesteinene i proteiner - som er nødvendig for et velfungerende nervesystem og kognitiv funksjon.

Innhold per kapsel:
Omega -3 som innholder DHA og EPA, Fosfatidylserin, Fofatidylcholin, Naturlig blandet Karotenoider, Ginseng, Guarana, Glutamin, Glutation, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B5, Folsyre, Jern, Kobber, Snk, Selen

Dosering:
1 kapsel per dag

Pakning:
60 kapsler

Stadier av utvikling og nedgang av kognitiv og mental prestasjonsevne

1. Unnfangelse til fødsel

Nevroner og tilkoblinger øker.

Den gravide kvinnen bør holde seg så stressfri som mulig, ta folsyre, B6 og B12, stimulere den unge utviklende hjernen med lyder og sensasjoner. Moren bør unngå giftstoffer, sigaretter, tungmetaller, alkohol og narkotika.

2. Fødsel til 6 år

Utvikling av viljestyrte bevegelser, resonnement, persepsjon, pannelappen som er aktiv i utviklingen av følelser, følelsesmessige tilknytninger, planlegging og arbeidshukommelse. En følelse av selvstendighet utvikler seg og livserfaringer skaper det emosjonelle velværet.

Da barn er 6 år gamle, blir hjernen til 95% av sin voksende vekt og vil være på toppen av energiforbruket.

Tilstrekkelig og riktig ernæring er av stor betydning. Skaff et omsorgsfullt miljø og sørge for at barnet får mental stimulering.

3. 7 til 22 år

Nerveforbindelser eller "grå" substans blir fortsatt beskjæret, oppkobling av hjernen pågår fremdeles, fettvevet som omgir nerveceller, dvs. den "hvite" substansen øker og bidrar til å påskynde de elektriske impulsene og stabilsere tilkoblingene. Det prefrontale korteks er den siste til å modnes og den har kontroll over drifter og beslutninger.

Ernæring er fortsatt viktig for utviklingen. Unngå giftstoffer. Fortsett undervisninger av atferd og rutiner.

4. 23 til 65 år

Til slutt, når hjernen sin toppeffekt rundt 22 år og blir på toppen i 5 år mer. Etterpå når effekten nedoverbakken. Det siste som modnes og den første til å avta er hjernens utøvende kontroll-funksjonalitet som forekommer i prefrontal korteks og tinninglappen. Episodisk hukommelse begynner å avta, prosesseringshastighet minsker og arbeidshukommelse lagrer mindre informasjon.

Beste innstilling er å holde seg mentalt aktiv, lære nye ting, holde seg fysisk aktiv og ha et veldig sunt kosthold. Unngå giftstoffer, sigaretter, alkohol og bevissthetsendrende narkotika.

5. Eldre enn 65 år

Hjerneceller går tapt i de kritiske områder som hippocampus, ansvarlig for behandlingen av minner.

Lære nye ferdigheter, meditere for å fremme nøytrale følelser, trene for å forbedre abstrakt resonnement og konsentrasjon.
Unngå stress eller innlemme mentale øvelser.
Ha et sunt kosthold med maten som gir næring til ens dopaminnivå.

Når vi blir eldre

Når vi blir eldre akselerer nedgangen av kognitive evner. Ifølge Alzheimers forening, 10 - 20% av de som er eldre enn 65 år opplever mild kognitiv svekkelse. I denne gruppen er redusert hukommelse et typisk symptom på kognitiv svekkelse. Den store omfangen kan tilskrives mangelen på vanlige diagnostiske kriterier.

Selv om kognitiv nedgang pga alderen ofte antas å være et tegn på demens eller Alzheimers sykdom, har en amerikansk studie konkludert med at kognitiv svakkelse uten demens er mer utbredt enn demens. Av anslagsvis 22% av befolkningen over 71 år som viste tegn på kognitiv svakkelse, 37% (8,2% av den totale befolkningen) viste tegn på Alzheimers sykdom, mens 26% (5,7% av befolkningen over 71 år) hadde cerebrovaskulær sykdom.

Nedgangen i kognitive evner pga alderen er derfor en sammensatt gruppe av symptomer som kanskje er eller kanskje ikke er forbundet med demens og Alzheimers sykdom.

Ifølge Alzheimers Disease International, 2% av de som rammes av Alzheimers sykdom er under 65 år. Mens bare mindre enn 1% av befolkningen i aldersgruppen 60 - 64 år er rammet av Alzheimers sykdom, dette prevalens øker til ca.. 1,5% i 65 – 69 gruppen, 3-4% i 70 til 74 gruppen, 5 - 7% for 75 – 79 gruppen, 11 til 15% i 80 – 84 gruppen, og mer enn 20% for de som har 85 år eller mer. Disse tallene gjelder industrilandene, mens tallene er lavere særlig blant de eldre aldersgruppene i mindre utviklede land. (Det lavere nivået i disse landene kan skyldes høyere mortalitet av disse gruppene i disse landene.)

Ernæring og kognitive evner

Ernæring spiller en sentral rolle i utviklingen av hjernen og kognitive evner.

Hjernens utvikling begynner allerede noen uker etter befruktning og fortsetter gjennom barndommen og ungdomsårene. Kognitive prestasjoners høydepunkt antas å være i tjueårsalderen, mens den kognitive funksjonen begynner å avta etter ca 30 år. Disse verdier er likevel tatt som et befolkningsgjennomsnitt, og det finnes store individuelle forskjeller. Fysisk aktivitet og mental aktivitet kan bidra til å holde årvåkenhet i sen alder – så vel som ernæring.

En ny forskning har gitt innblikk i kognisjon og hukommelsens mekanisme – som gjelder både nevrotransmittere og deres reseptorer, så vel som metabotrope reseptorer. Bindingen av en nevrotransmitter til denne type reseptor (metabotrope reseptorer) fører til produksjon av det som kalles sekundær budbringer molekyler (nevrotransmitteren er den første budbringer) inne i nervecellen. Disse sekundære budbringene reiser gjennom nervecellen og forårsaker et stort antall forskjellige biologiske reaksjoner, så vel som at de regulerer nervecellens funksjon.

Et antall næringsstoffer har vist seg å spille viktige roller i utvikling og opprettholdelse av mental og kognitiv prestasjonsevne.

Fosfolipider som fosfatidylserin og fosfatidylcholin har vist seg å redusere risikoen for demens og kognitiv svekkelse. I tilleg, har omega-3 fettsyrer, særlig DHA, også vist seg å ha en fordelaktig effekt.

Siden disse næringsstoffene er lipider, er de utsatt for oksidasjon. Dette er grunnen til at det er også viktig å få nok antioksidanter, f.eks Vitamin C, E og A (i form av betakaroten), selen og kobber.

Dessuten, andre vitaminer og mineraler er kjent for å spille viktige roller i utvikling og vedlikeholdelse av nervesystemet og den psykologiske prestasjonsevnen.

Flere aminosyrer er også blitt påvist å være av stor betydning for utvikling og opprettholdelse av nervesystemet og mentale prestasjonsevnen. Mange av disse er syntetisert i kroppen, men ytterligere reserver er ofte nødvendig.

Hovedingredienser og dosering

MEMOBIOL_INGREDIENSER.jpg