Bio-Biloba

- for økt blodsirkulasjonVelg betalingmåte:

Bio-Biloba - første forsendelse 50% - kun kr 114 for 2 mnd
Abonnementet er uten binding og kan sies opp fortløpende med siste frist 10 dager før neste sending ved å kontakte kundeservice. Siste frist dato finner du på din faktura. Veiledende pris er kr 229. Porto og eksp kr 39,50 tilkommer hver sending. Pakke nr 2 kommer etter ca 4 uker.

Totalpris per forsendelse inkl porto er kr 398,50 (Dette tilsvarer kun kr 72,- pr boks/mnd).
Deretter mottar du videre forsendelser hver 5.mnd med 20% rabatt.

Det er forskjell på kvaliteten av Ginkgo biloba

Til Bio-Biloba benyttes et ekstrakt av Ginkgo Biloba-treets blader og kun ved å benytte råvarer av høy ensartet kvalitet, kan det sikres et maksimalt innhold av de aktive stoffene. De viktigste aktive stoffene kalles henholdsvis; Ginkgo-flavonglykosider og terpenlaktoner. Bio-Biloba inneholder 100 mg patentert ekstrakt av blader fra Ginkgo Biloba-treet. Hver tablett er standardisert (PN 246 norm) med hensyn til innhold av de aktive stoffene.

Vitenskapelige undersøkelser har vist en effektiv virkning av Ginkgo biloba, og undersøkelser har vist at preparatet er bivirkningsfritt. I Norge har statens legemiddelverk godkjent Bio-Biloba som et naturlegemiddel med følgende indikasjon: "Naturlegemiddel. Tradisjonelt brukt i folkemedisinen for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter."

Øresusen forsvant - hender og føtter er varme igjen

- Med tanke på at jeg fikk beskjed om å måtte lære meg å leve med den evinnelige øresusen, ble jeg svært overrasket over at Biloba nesten øyeblikkelig løste problemet, sier Josè Francisco da Silva. Biloba løste dessuten et annet problem - kalde og stive hender og føtter.

Etter bare 20 dager forsvant den dovne følelsen og stikkingen i fingrene og kort tid etter forsvant også susingen i venstre øret.
- Jeg har fortsatt perioder med susing i høyre øre, men det er definitivt ikke problematisk lenger.

Slik fungerer det

De to viktigste, aktive ingrediensene i bilobatablettene er ginkgoflavonglykosider og terpenlaktoner. Disse naturlige substansene utvider blodårene og muliggjør økt blodsirkulasjon. Samtidig gjør de blodplatene mindre klebrige (antikoagulerende effekt) og bidrar til at blodet flyter lettere.

Statens Legemiddelverk angir følgende indikasjoner for behandling med Bio-Biloba:
  • Tradisjonelt plantebasert legemiddel godkjent av Statens legemiddelverk.
  • Til bruk for å bedre blodsirkulasjonen ved for eksempel kalde hender og føtter.
Innhold (1 tablett):
Standardisert Ginkgo biloba ekstrakt PN246 100 mg
derav: Ginkgoflavonglycosider 24 mg
Terpenlaktoner 6 mg

Dosering
1 tablett daglig. Ved spesielle behov 1 tablett morgen og kveld. Må ikke brukes av barn under 12 år uten legens godkjennelse.

Informasjon: Bør ikke brukes i ukene før en planlagt operasjon. Kan muligvis forsterke virkningen av blodfortynnende medisin. Personer, som får spontan blødning under behandling med Ginkgo Biloba, bør avbryte behandlingen og kontakte lege. Personer som tar medisin mot anfall, f. eks epilepsi, bør ikke anvende Ginkgo Biloba uten legens henvisning. Kan muligvis nedsette medisinens virkning eller øke hjernens sårbarhet mot anfall.

Bivirkninger: Blødninger er sett i enkelte tilfeller etter langtidsbehandling med Ginkgo Biloba. I sjeldne tilfeller er det rapportert kvalme, lett mage/tarmbesvær, hodepine og allergiske hudreaksjoner. Les produktvedlegget nøye.

Bio-Biloba - plantebasert legemiddel

Blodsirkulasjonen - en viktig forutsetning for god helse

Nå er det nytt håp for mennesker som lider av nedsatt blodsirkulasjon. Med Bio-Biloba er det nå mulig å stimulere kretsløpet. Mange elementer i vår hverdag har sammen med alderen en innflytelse på blodsirkulasjonen. Stillesittende arbeid, mangel på mosjon, sigaretter, alkohol mm., er alle faktorer som øker risikoen for forandring av blodkarene. Blodet kan ikke lenger nå uhindret ut i hele kroppen og mangelen på surstoff kan bli merkbar.

Styrk hukommelsen med Bio-Biloba

Bio-Biloba blir anbefalt ved langtidsvarende hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker og tretthet, samt ved svimmelhet og øresus hos eldre mennesker, hvor en lege har utelukket annen sykdom som årsak.

Ginkgo biloba er også en antioksidant

Med ekstrakt utvunnet av Ginkgo biloba-treets karakteristiske blader har den vitenskapelige forskning funnet middelet som kan hjelpe på de problemer som kan oppstå på grunn av nedsatt blodsirkulasjon. Det meget annerkjente tidsskriftet THE LANCET gjennomgikk 7. november 1992 de fleste resultater som forskere og leger over hele verden har hatt med Ginkgo biloba.
I følge nye forskningsresultater er de aktive stoffene også kraftige antioksidanter, som motvirker skader fra de frie radikalene. I en britisk studie fikk Bio-Biloba topp skår når det gjelder antioksidanteffekt.

Varme hender med Bio-Biloba

Mange mennesker har gode erfaringer med å bruke Ginkgo biloba mot f.eks. kalde hender og føtter. Den forbedrede blodsirkulasjonen i huden gir god varme.
Uten bruk av Bio-Biloba: På 10 minutter stiger hudtemperaturen fra 12.6 grader til ca 20 grader.
Bio-Biloba Etter bruk av Bio-Biloba: På 10 minutter stiger hudtemperaturen fra 13.8 grader til ca 30.9 grader.
Ovenstående termograf viser blodgjennomstrømningen i hendene på en persin før og etter bruk av Bio-Biloba. Hendene har vært nedsenket i 7 graders kaldt vann i to minutter og ble deretter øyeblikkelig termofotografert, samt også etter 10 minutter.
Bio-Biloba

Bio-Biloba med garanti for standardisering

Bio-Biloba er et standardisert preparat. Det betyr at hver eneste tablett inneholder den samme mengde aktive stoffer fra det friske Ginkgo biloba-blad. Standardiseringen gir full garanti for at preparatet har best mulig virkning og tilsvarer den sammensetning og dose som er brukt i de vitenskapelige undersøkelsene. Bio-Biloba har et garantert innhold på 24 mg ginkgo-flavonglykosider og 6 mg terpenlaktoner -de aktive stoffene i Ginkgo biloba i tablett om dagen sikrer den dose, som i de fleste vitenskapelige undersøkelser har vist seg å ha en effektiv virkning. Ved særlige behov kan dosen økes til 2 tabletter daglig.